Informacje prawne

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa

KRS: 0000044662
NIP: 524-030-70-31

Wysokość kapitału zakładowego: 21.000.000 PLN

Oferta

Niniejsza strona internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny, a znajdujące się na niej informacje były aktualizowane na dzień ich publikacji. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych produktów Suzuki. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych produktów Suzuki. Ze względu na ograniczenia techniki kolory przedstawione na niniejszej stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów Suzuki, w tym ich nadwozia i tapicerki (o ile ma zastosowanie).

Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte na niniejszej stronie internetowej są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji produktu Suzuki następuje w umowie jego sprzedaży.

Zużycie paliwa i emisja CO2 samochodów Suzuki zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, ze producent produktów Suzuki zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia produktów oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia.

Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy także, że zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc., przedstawiane na naszej stronie, stanowią własność podmiotów z grupy Suzuki lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, czy inne wykorzystywanie, bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego jest zabronione. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie własności intelektualnej lub przemysłowej należącej do podmiotów z grupy Suzuki lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Suzuki Motor Poland dołożyło starań w przygotowaniu niniejszej strony internetowej, nie możemy jednak zagwarantować, że zawarte na niej informacje są wolne od jakichkolwiek błędów i omyłek. Zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej lub uzyskanych za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Przed jakimkolwiek wykorzystaniem informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej należy zapoznać się z treścią niniejszej zakładki „Informacje prawne”. Jednocześnie polecamy Państwu podejmowanie koniecznych środków ostrożności podczas korzystania z niniejszej strony, w tym zabezpieczenie się przed wirusami i trojanami komputerowymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, jak też wirusy oraz trojany, które mogą zaatakować Państwa sprzęt, w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej, o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, administrowanych przez osoby trzecie, na których zawartość nie mamy wpływu i za treść których nie ponosimy odpowiedzialności.